Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Μελέτης Προϊστορίας Αιγαίου - Παχειά Άμμος

Τα παιδιά της Τρίτης και της Έκτης τάξης επισκεύθηκαν το Ινστιτούτο Μελέτης Προϊστορίας Αιγαίου στην Παχειά Άμμο